>
 
Δετε τα βντεο:

Προλευση & Πεπρωμνο
Η ιστορα & κληρονομι του Ννι (6 λεπτ)
Η Ανακλυψη John Wadworth
Η ανακλυψηαπ τον Stephen Story and John Wadsworth (4 λεπτ)
Μεταμορφστε την ζω σας
Μεταμορφστε την ζω σας (6 λεπτ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Δετε τα βντεο :

Dr OZ
"Ννι να απ τα πντε καλτερα θεραπευτικ φυτ παγκοσμως"
Απ το δντρο στο μπουκλι
Απ το δντρο στο μπουκλι (7 λεπτ)
Γι λους τους οργανισμος
να επαναστατικ προν για λογα (5λεπτ)
4η ταχτερα αναπτυσσμενη εταιρεα παγκοσμως
Ταχτερα αναπτυσσμενη εταιρεα (6 λεπτ)
Εισδημα χωρς ρια
Εισδημα χωρς ρια
(10 λεπτ)
Προλευση & Πεπρωμνο

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Χιλιδες χρνια πριν, περιπλανμενοι ιθαγενες του Ειρηνικο ωκεανο ταξδευαν με μεγλα καν απ νησ σε νησ, εξερευνντας την περιοχ για κτι καλτερο για να εγκατασταθον τελικ σε αυτ που σμερα ονομζεται Γαλλικ Πολυνησα.Το απ πο ρθαν ακριβς παραμνει να  μυστριο ακμα  χαμνο στο βθος των χρνων
Μαζ τους μετφεραν μνο τι ταν απαρατητο για
να επιβισουν. Ο χρος στα καν ταν πολτιμος. Το φροτο ΝΟΝΙ ταν πολτιμο φορτο σε αυτ τα καν εξαιτας των θεραπευτικν ιδιοττων του. Το θεωροσαν βασλισσα των “φυτν των καν” που χρησμευε για την δρυση νων χωριν.

Οι νθρωποι αυτο ταν γνωστο για τις πρακτικς τους στην αρχαα επιστμη της ιατρικς χρησιμοποιντας την πανσχυρη δναμη φυσικν φαρμκων που προερχταν απ αρχαα και μυστρια φυτ 
Λεγταν τι αυτ τα φυτ ταν δρα που λφθηκαν απευθεας απ τους θεος . Αλθεια  λεγταν επσης τι και  αυτο οι νθρωποι εχαν σταλθε επσης κατευθεαν απ τους θεος.
Οποιαδποτε και αν εναι η προλευσ τους εναι ιθαγενες οι πρτοι κτοικοι της Γαλλικς Πολυνησας και εγκαταστθηκαν εκε στον Ειρηνικ ωκεαν μερικς χιλιδες χρνια πριν ο Κολμβος ανακαλψει τον νο κσμο στην λλη πλευρ του ατλαντικο ωκεανο.

νας λας σε αναζτηση πεπρωμνου.
Το πιο σημαντικ απ τα αρχαα φυτ των ιθαγενν ταν να παρξενο πρσινο φυτ που το λεγαν Ννι. Το Ννι δεν ταν να απλ φυτ, ταν το φυτ το οποο εχε τις περισστερες θεραπευτικς ιδιτητες. Σμφωνα με τις παραδσεις τους το φροτο Ννι χει την ιδιτητα να απαλνει τον πνο
καθς και να βοηθ στην πρληψη και αυτοθεραπεα του οργανισμο.
Αυτ το δρο δεν τον χρησιμοποιοσαν μνο σε αρρστους  αλλ και σε υγιες ανθρπους τσι στε να ενισχσουν την υγεα τους . Συνεπς οι κτοικοι της Γαλλικς Πολυνησας χοντας στα χρια τους να φυτ σαν το Ννι αυτο οι νθρωποι ταν πραγματικ ευλογημνοι. απ το μυστικ ννι
μως αυτο οι ιθαγενες της Γαλλικς Πολυνησας , τα μορφα τοπα τα αρχαα τους φυτ κα το ννι ταν για τον υπλοιπο κσμο ξεχασμνα γνωστα ακμα .

μως αυτ δεν κρατει για πντα.
Δετε το επμενο βντεο Ιστορα του Ννι

Η Tahitian Noni International εναι η πρτη εταιρα
στον κσμο που φερε τον χυμ TAHITIAN NONI
στην σγχρονη αγορ χοντας την αποκλειστικ
φροντδα και εκμετλλευση των φυτν ΝΟΝΙ σε λη
τη Γαλλικ Πολυνησα

Η Tahitian Noni International ανακλυψε τι τα
πλοσια ηφαιστιογεν εδφη δνουν πλοσια ζω σε τι αναπτσσεται στην Γαλλικ Πολυνησα.
Τα θρεπτικ μεταλεματα του εδφους, σε συνεργασα με το καθαρ νερ τις φθονες βροχοπτσεις και το τροπικ κλμα των νησιν αυτν δημιουργον το ιδανικτερο περιβλλον για την ανπτυξη του φυτο ΝΟΝΙ.